EMA » térképek » Köztes-Európa » Köztes-Európa államalkotó nemzetei
1. Köztes-Európa államalkotó nemzetei, 1910
 
   
A régió sajátossága és modernkori történelmének buktatója a sok kis nemzet nagyfokú kevertsége (adott etnikumnál tipikus nyelvi és vallási megfelelés megbomlása), s az etnikai és politikai határok ezzel összefüggő megnemfelelése. Színezik a képet a szomszédos nagy nemzetek (német, orosz, török, olasz) kisebbségei, a zsidók és a cigányok. A térkép az 1910 körüli népszámlálások alapján jelzi a 15 mai államalkotó nemzet, így bizonyos fokig a régió határait (a belorusz, esetleg az ukrán nemzet, illetve a rutének kívülhelyezése vitatható).

E nemzetek ma 19 nemzetállamot alkotnak: közös az államnemzete Romániának és Moldáviának (utóbbiét sokszor moldovánként különböztetik meg), Szerbiának és Montenegrónak (bár a crnagorácok szerb mivolta megkérdőjelezhető). Nincs saját államnemzete Bosznia-Hercegovinának (vitatott a bosnyák/muszlimán nemzet státusa) és Macedóniának (a macedón nemzet státusa ugyancsak vitatható). Egyrészüknek (litván, horvát, szerb, bolgár, román, albán, görög, finn) középkorig nyúló államisága van, néhány korábban birodalomhordozó volt (cseh, lengyel, magyar), mások (észt, lett, szlovák, szlovén) századunkban jutnak államisághoz.

Modernkori nemzettudatuk közös vonása a birodalomellenesség, a nemzetállam idealizálása (kisnemzeti nacionalizmus), az állandó fenyegetettség (sőt nemzethalál) víziója, a "Nyugat" (európai értékrend) védőjének képe (ezért "Európa adósunk"), a hídszerep "Nyugat" és "Kelet" között. A szlávok (lengyel, cseh, szlovák, bolgár, szlovén, horvát, szerb) etnokulturális közössége megjelenik nemzettudatukban is (pánszlávizmus).


1a) A modern európai államok magterületei

A kontinens 27 magterületéből (a modern nemzetállam kikristályosodási pontjából) 11 található Köztes-Európában. Sajátos feszültség fakad Románia kettős magterületéből, valamint Szerbia eredeti (nem kizárólag szerb) magterülete és mai súlypontja közötti eltérésből. Nehezen kimutatható Észtország, Lettország, Szlovákia, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró és Moldávia önálló magterülete.


1b) Vallási határok Európában a XX. sz. elején

1 római katolikus

2 protestáns

3 görögkeleti

4 mohamedán

5 nagy vallási határok

A régió eltérő kultúrát hordozó világvallások (nyugati keresztény, keleti keresztény, mohamedán) határvidéke. Ezek sokhelyütt (elsősorban a Balkánon) keresztezik a nyelvi-etnikai polarizációt (2, 94a, 149. térkép).


 

 
 
  >>| következő térkép

2. A keleti kereszténység határa Köztes-Európában, 1897/1910

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék