EMA » térképek » Köztes-Európa »
10. A cseh nemzet Köztes-Európában, 1910
 
   
Az 1910 körüli népszámlálások szerint a cseh nemzet nagysága 6.616,4 ezer fő. Túlnyomó többségük (98,2 %) az Osztrák-Magyar Monarchiában él.

A Monarchián belül élő 6.499,3 ezer cseh lényegében Ciszlajtániában, ezen belül nagy koncentráltságban a három "cseh országban" (Csehország, Morvaország, Osztrák Szilézia) található (76. térkép).

A szűkebben vett Csehországban 4.241,5 ezer cseh él (a lakosság 63,2 %-a), Morvaországban 1.868,9 ezer (71,7 %), Sziléziában pedig 180,3 ezer (24,3 %). Összességében a három tartományban található a cseh nemzet 95,1 %-a (6.290,7 ezer), a lakosság 62,5 %-át adva. A csehek a medencék középső részein helyezkednek el, körülöttük igen jelentős (3.492,1 ezer = 34,9 %) német etnikummal, ami politikai problémává az Osztrák-Magyar Monarchia felosztásával válik (129a, 198. térkép).

Viszonylag jelentős számú, 122,3 ezer cseh él Alsó-Ausztriában. Ezen belül Bécsben 98,4 ezer, ami majd Nagy-Csehország ill. a nyugat-magyarországi szláv korridor egyik érve lesz (163a, 168. térkép).

Az Osztrák-Magyar Monarchián kívül Németországban, döntően a határmenti Glatz és Hultschin-Ratibor körzetében él 70,3 ezer cseh (ez ugyancsak a maximális cseh követelések érve lesz). Az Oroszországban élő 40,3 ezer cseh (és szlovák) túlnyomórészt (27,7 ezer) Volhíniában és Orosz-Lengyelország Piotrkówi kormányzóságában (5,0 ezer) található.


10a) Csehek Szlavóniában, 1910

A XVIII. századi nagy migráció során (43a. térkép) viszonylag jelentős számban települnek csehek is Magyarország déli vidékeire.

Szlavónia területén 1910-ben 63,8 ezer cseh él, elsősorban Pozsega megye négy nyugati járásában (mindenekelőtt a Daruváriban), valamint kis számban Belovár-Kőrös megye négy keleti járásában (az 1981-es jugoszláv népszámlálás szerint még 11,3 ezren vannak).


10b) A cseh nemzet Köztes-Európában, 1991

Az 1991-es népszámlálás szerint (247. térkép) a cseh nemzet nagysága 9.792,7 ezer fő, amelynek 99,4 %-a (9.733,9 ezer) Csehországban él (a többi lényegében Szlovákiában), s - miután a szudétanémetek problémáját a II. világháborút követő kényszerkitelepítéssel megoldották (245. térkép) - ez az ország lakosságának 94,6 %-a, azaz Csehország homogén nemzetállammá vált. Észak-Morvaországot leszámítva mindegyik nagy csehországi kerület homogén cseh etnikumú.

Potenciális probléma az esetlegesen nemzeti öntudatra ébredő morva (esetleg még a sziléziai) etnikum különállása (201a, 247c. térkép), valamint a szudétanémetek helyére betelepült szlovák és cigány kisebbség (32a. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

9. A lengyel nemzet Köztes-Európában, 1897/1910

>>| következő térkép

11. A szlovák nemzet Köztes-Európában, 1910

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék