EMA » térképek » Köztes-Európa »
11. A szlovák nemzet Köztes-Európában, 1910
 
   
Az 1910-es népszámlálás szerint 1.987,3 ezer fős szlovák nemzet 99,0 %-a (1.968,0 ezer) a Magyar Királyságban él (ahol a lakosság 9,4 %-át teszi ki). Morvaországban és Sziléziában 9,0 ezer, Csehországban 6,7 ezer, Ausztriában 3,6 ezer szlovák található.

A magyarországi szlovákok túlnyomó része elég nagy koncentrációban Észak-Magyarországon (Szlovenszko) él (164. térkép). Ugyanakkor a XVIII. századi nagy migráció (43a. térkép) következtében a szlovák nemzet részei (Erdély kivételével) szinte egész Magyarországon szétszóródtak: a 72 megyéből 37-ben találhatók meg legalább ezres nagyságrendben, a 439 járásából 68-ban alkotják a lakosság abszolút vagy relatív többségét, míg 297-ben szórványszerűen találhatók meg.

A Felvidék 10 szlovák többségű megyéjéből 9-ben abszolút többségben vannak (Trencsén 91,7 %, Liptó 89,9 %, Zólyom 84,8 %, Ćrva 75,0 %, Nyitra 71,0 %, Turóc 69,0 %, Sáros 58,3 %, Szepes 56,2 %, Bars 54,8 %), Pozsonyban 49,5 %-os viszonylagos többségben (a városban arányuk 14,9 %).

Jelentős (33-50 % közötti) kisebbségként találhatók meg az ugyancsak felvidéki Gömör-Kishontban 38,4 %-al és Hontban 36,8 %-al (Selmec- és Bélabánya 54,9 %). Viszonylag jelentős (10-33 %) kisebbséget alkotnak 6 megyében: az északi Zemplénben 27,1 %-al, Ungban 22,4 %-al, Nógrádban 22,3 %-al és Abauj-Tornában 18,7 %-al (Kassa 14,8 %), a déli Békésben 22,4 %-al (66,8 ezer) és Csanádban 11,8 %-al (17,1 ezer).

Végül 14 megyében találhatók meg 1-10 % között: északon Bereg 8,8 % (66,8 ezer), Esztergom 8,3 % (7,5 ezer), Komárom 4,1 % (7,3 ezer), keleten Szilágy 1,6 % (3,7 ezer), Bihar 1,4 % (8,2 ezer) és Borsod 1,4 % (3,4 ezer), délen Bács-Bodrog 4,5 % (28,5 ezer), Torontál 2,7 % (15,9 ezer) és Arad 1,5 % (5,2 ezer), továbbá Pest-Pilis-Solt-Kiskun 2,6 % (26,7 ezer), Fejér 2,0 % (4,3 ezer). A fővárosban 20,4 ezer szlovák él (2,3 %), Horvátországon (21,6 ezer) belül a Szerémségben 13,7 ezer (3,5 %), Verőcében 3,6 ezer (1,5 %), Pozsegában 3,4 ezer (1,3 %).


11a) A szlovák nemzet Köztes-Európában, 1991

Az 1991-es népszámlálás szerint a dinamikusan növekvő szlovák nemzet nagysága 4.779,6 ezer fő. Ennek 87,8 %-a (4.317,0 ezer) él Szlovákiában, mindhárom nagy körzetben (Nyugat-, Közép-, Kelet-Szlovákia) a lakosság túlnyomó többségét adva (247b. térkép).

Csehszlovákia fennállása mellett elsősorban a II. világháborút követő népmozgások következtében 359,4 ezerre nő számuk Csehországban (a szudétanémetek helyét a csehek mellett elsősorban ők foglalják el). Szerbiában 73,2 ezer szlovák él (ebből 69,5 ezer a Vajdaságban), 19,5 ezer Romániában (főleg Arad és Bihar megyékben) és mindössze 10,5 ezer Magyarországon - amihez hozzájárult a II. világháborút követő népességcsere is.


 

 
 
  <<| előző térkép

10. A cseh nemzet Köztes-Európában, 1910

>>| következő térkép

12. A magyar nemzet Köztes-Európában, 1910

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék