EMA » térképek » Köztes-Európa »
111. A Nagy Háború, 1914-1918
 
   
A Ferenc Ferdinánd Habsburg-trónörökös elleni szarajevói merényletre (1914. jún. 28.) válaszul a Monarchia a július 23-i ultimátum után július 28-án hadat üzen Szerbiának, a szövetségesi láncreakció során Németország augusztus 1-én Oroszországnak, 3-án Franciaországnak, s 2-i ultimátumának (engedje Franciaország ellen átvonulni csapatait) visszautasítására 3-án megtámadja a semleges Belgiumot (mire Anglia 4-én hadat üzen Németországnak). Az antant már az 1914. szept. 5-i londoni szerződésben elveti a különbékét.

Svájc, a skandináv államok (Svédország, Norvégia, Dánia), Hollandia, az ibériai államok (Spanyolország, Portugália) mellett bejelenti semlegességét Olaszország és Románia (a központi hatalmak szövetségesei), továbbá Bulgária, Görögország és Törökország (a semleges Albánia gyorsan hadszíntérré válik, Montenegró már augusztusban hadbalép a Monarchia ellen). Törökország (orosz hadüzenetet kiprovokálva 1914. okt. 29-én) és Bulgária (1915. okt. 14.) a központi hatalmak, Olaszország (1915. máj. 23.), Románia (1916. aug. 27.) és Görögország (1917. jún. 29.) az antant oldalán lép hadba. A német tengeralattjáró-háborúra válaszul az USA 1917. ápr. 6-án hadat üzen Németországnak, miközben Oroszország összeomlik és 1918. márc. 3-án különbékét köt.


111a) A háború fő hadszínterei

1 fő hadszínterek

2 fő frontvonalak

A háború Köztes-Európában a központi hatalmak helyzete miatt jórészt az Orosz Birodalom európai határvidékén és az Oszmán Birodalom volt európai területein folyik (115. térkép), óriási pusztítást végezve emberekben és anyagiakban (112. térkép).


111b) A központi hatalmak összeomlása 1918 őszén

1 országhatárok, 1914

2 központi hatalmak ellenőrzése alatt, 1918 június

3 lázadások a központi hatalmak haderőiben

4 azonnali békét követelő forradalmi megmozdulások

5 antant-győzelemben érdekelt nemzeti mozgalmak

A blokád okozta nyersanyaghiány, az embertartalékok kimerülése, az értelmetlen vérengzés és háborús nélkülözés miatt a központi hatalmak országaiban azonnali békét követelő pacifista és forradalmi mozgalmak, a függetlenséget a központi hatalmak vereségétől váró nemzeti megmozdulások, katonai felkelések zajlanak. Az antant 1918-as nyugati és balkáni offenzívájának kibontakozásával ilyen körülmények között a katonai ellenállás lehetetlenné válik: 1918. nov. 3-án Paduában a Monarchia, november 11-én Compiégne-ben Németország írja alá a fegyverszünetet.


 

 
 
  <<| előző térkép

110. Köztes-Európa vasúthálózata, 1850-1914

>>| következő térkép

112. Az európai államok embervesztesége az I. világháborúban

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék