EMA » térképek » Köztes-Európa »
116. Titkos szerződések az I. világháború alatt
 
   
A szövetségesek 1915. márc. 12-én a cárnak ígérik a Szorosokat Konstantinápollyal, majd az április 26-i londoni szerződésben az antant Olaszországnak ígéri Dél-Tirolt, Trieszt körzetét, Goriziát, Isztriát szigeteivel, Észak-Dalmáciát Zarával, Vallona körzetét Sazanival, Közép-Albániát protektorátusként (északi része Montenegróé, déli Görögországé), a Dodekanészoszt, továbbá részesedést Törökországból. A központi hatalmak (a Monarchia miatt) csak Tirol déli és Isztria nyugati felét ajánlják fel szövetségesüknek.

A központi hatalmak (1915. szept. 6.) Bulgáriának ígérik Dél-Dobrudzsát, Szerb- és Görög-Macedóniát (Szaloniki nélkül). Az antant (Szerbia miatt) csak Szerb-Macedónia Vardartól keletre eső részét és Kelet-Trákiát ajánlja fel az Enos-Midia vonalig (Drinápollyal). Az antant (1916. aug. 18.) Romániának ígéri Erdélyt, Bukovinát, a Bánátot a Tisza-Duna, a Máramaros-Körös vidéket a Debrecen-Szeged vonalig. A központi hatalmak ellenajánlata Besszarábia (más: semmi).

A térképrevitt előzmény után az antant Szerbiának ígéri (1915. aug. 18.) Bosznia-Hercegovinát, Horvátországot Fiuméval, részben Dalmáciát, Szlovénia nagyrészét, Szlavóniát, Bácskát és a (majd 1916-ban) Romániának is felajánlott Bánátot.


116a) Tervek Lengyelország restaurálására, 1914-1917

központi hatalmak:
1 határok, 1914
2 lengyel határ, 1772
3 Mitteleuropa-terv, 1914
4 német annexió, 1914
5 német katonai kormányzás
6 Lengyel Királyság, 1916
7 német-osztrák érdekhatár
8 breszti béke, 1918
9 autonómia, 1918

antant:
1 határok, 1914
2 lengyel határ, 1772
3 autonómia
4 orosz annexiók

Mitteleuropa-terv része Orosz-Lengyelország (Suwalki katonai kormányzása és a határterületek annektálása mellett), melynek függetlenségét a központi hatalmak 1916. nov. 5-én deklarálják, majd varsói német és lublini osztrák-magyar katonai körzetre osztják. Bresztben a Monarchia autonómiát ígér Kelet-Galíciának. Oroszország az 1914 júniusi (1917 február-márciusában megújított) orosz-francia szerződés óta a lengyel területek egyesítését tervezi, a cár 1915. ápr. 3-án autonóm Lengyel Királyság helyreállítását és porosz-, illetve osztrák-lengyel területek csatolását (egyesítésük nélkül). Már 1914-ben szó van kelet-porosz és sziléziai területek annektálásáról. Az 1915-ös londoni szerződések az összes lengyel területet átengedik Oroszországnak. Az orosz ideiglenes kormány 1917 márciusában deklarálja a lengyel területek egységét és függetlenségét, "szabad katonai szövetségben Oroszországgal" (160. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

115. Hadműveletek a keleti fronton, 1914-1916

>>| következő térkép

117. A Tengerszorosok, 1774-1936

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék