EMA » térképek » Köztes-Európa » A köztes-európai ütközőzóna kialakulása (1914-1926)
A német "új rend" Kelet-Európában, 1918
 
   
Az 1918 tavaszi ukrán, orosz, finn és román békével megszűnik a keleti front (136. térkép). Az érdekszféra-felosztást már 1917. máj. 18-án körvonalazó kreuznachi német-osztrák/magyar megállapodás értelmében Lengyelország és a Baltikum Litvániával Németországé, a Balkán a Monarchiáé, Besszarábia közös.

Közvetlen német befolyás alá kerül az annektálásra szánt Kurföld és Litvánia (később elismerik a független litván állam létrejöttét), valamint Lengyelország, amelynek önállóságát már 1916 nov. 5-én deklarálják (116a. térkép). Észtföld és Lívföld gazdasági és közigazgatási függésbe kerül Németországtól, amellyel teljesen össze kívánják kapcsolni Ukrajnát (miközben a német telepesek lakta Krimen Tatár Köztársaság felállítását tervezik). A Besszarábiával megnövelt Románia, valamint Finnország szoros gazdasági-politikai szövetségben áll Németországgal. Tervezik egy szövetséges Kaukázusontúli Köztársaság létrehozását. Az elsősorban a német gazdaság nyersanyagbázisul szolgáló Doni Kozák Tartomány ugyancsak német befolyás alatt állna.

A német "új rend" és a további tervek az 1918 júniusi nyugati német offenzíva kudarcával elévülnek.


119a) A bukaresti béke, 1918

1 Románia régi határa

2 Románia új határa

3 Ausztria-Magyarországhoz

4 Bulgáriához

5 német-osztrák/magyar-bolgár kondominium

6 kondominium déli határa

7 román annexió

A bukaresti béke a keleti front felszámolásának utolsó állomása. A fegyverszünet megkötésére Románia veresége (120a. térkép) után 1917. dec. 9-én kerül sor. A március 5-én aláírt előzetes béke (Buftea) jórészt katonai-stratégiai határmódosítást foganatosít a Kárpátok körívén a Monarchia, Dobrudzsában Bulgária javára. A Duna menti Cochirlenitől a Constanta alatti tengerpartig futó dél-dobrudzsai határtól északra eső Dobrudzsa (a Duna-deltával) közös német-osztrák/magyar-bolgár kondominium lesz. Romániát hadereje leszerelésére kötelezik (kivéve Besszarábiában, amelynek 1918 januári román megszállását elismerik). A központi hatalmak hadseregeinek szabad átvonulást biztosítanak Szovjet-Oroszország felé. A végleges békét május 7-én Bukarestben írják alá, a Kárpátokban az előzetes békéhez képest kisebb területi elcsatolásokkal (120. térkép).

Az 1918. nov. 9-i német forradalom és fegyverszüneti kérelem hírére 10-én Románia a békét érvénytelenítve benyomul Erdélybe és Bukovinába. Az antant ennek ellenére az 1916-os titkos ígéreteket a különbéke megkötése miatt (egy ideig, illetve részben) érvénytelennek tekinti.


 

 
 
  <<| előző térkép

118. Az olasz front, 1915-1918

>>| következő térkép

120. Az Osztrák-Magyar Monarchia területszerzése, 1918

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék