EMA » térképek » Köztes-Európa »
14. A horvát nemzet Köztes-Európában, 1910
 
   
A XX. sz. elején 2.988,6 ezer fős horvát nemzet 55,3 %-a (1.638,4 ezer) él Horvát-Szlavóniában, a lakosság 62,5 %-át adva.

A lakosság homogén többségét csak Varazdin megyében alkotja (98,3 %), viszonylag jelentős szerb kisebbség mellett van többségben Zágráb (75,1 %) és Belovar-Krizevci (76,3 %), valamint Modrus-Rijeka (65,7 %) megyékben. Alig teszi ki a többséget Pozsegában (53,8 %) és Viroviticában (51,8 %), erős kisebbséget alkot a szerb többség mellett Lika-Krbava (49,0 %) és Szerém (26,2 %) megyékben.

Dalmáciában a horvátok a lakosság 79,6 %-át teszik ki (505,6 ezer). Az Isztriában élő 168,0 ezer horvát 43,4 %-al a félsziget lakosságának relatív többségét adja. Triesztben számuk elhanyagolható.

Bosznia-Hercegovinában 442,4 ezer horvát él, a lakosság 22,9 %-a. Mostar kerület 41,9 %-os (112,0 ezer), Travnik kerület 38,6 %-os (109,9 ezer) viszonylagos többségét teszik ki.

Magyarországon 234,3 ezer horvát él, közülük 165,8 ezer található a későbbi tervezett nyugat-magyarországi korridor tágan vett területén (168. térkép), illetve Burgenlandban (170. térkép): Baranyában 9,5 ezer, Somogyban 9,8 ezer, Zalában 91,9 ezer (a Csáktornyai és Perlaki járásban homogén etnikumként), Vasban 16,2 ezer, Sopronban 30,2 ezer és Mosonban 8,1 ezer. Az ország egyéb területei közül Szabadka körzetében 33,2 ezer horvát él, Fiuméban 12,9 ezer (26,0 %).


14a) A horvát nemzet Köztes-Európában, 1981

A horvát nemzet nagysága 1981 körül 4.461,1 ezer fő. Horvátországban él 77,4 %-uk (3.454,7 ezer), a lakosság 75,1 %-át adva (253. térkép).

Horvátország 10 kerülete közül homogén horvát a Varazdini (95,2 %) és a Zágrábi (92,5 %). A horvátok aránya meghaladja a kétharmadot a Spliti (78,1 %), Belovári (72,2 %), Rijekai (71,9 %) és az Osijeki kerületben (66,8 %). A Karlováci kerületben arányuk 61,2 %, a Sisakiban relatív többséget alkotnak (48,4 %), a Gospiciben pedig a szerbekkel szemben 44,0 %-al kisebbségben vannak.

Bosznia-Hercegovinában 758,1 ezer horvát él (a lakosság 18,4 %-a), Mostarban relatív többséget alkotva (33,5 %).

Jugoszlávia egyéb területei közül elenyésző a horvátok száma Montenegróban (6,9 ezer) és Macedóniában (3,3 ezer). Szlovéniában 55,6 ezren élnek (2,9 %) szétszóródva.

A 140,7 ezer szerbiai horvát többsége (109 ezer) a Vajdaságban található, ahol a lakosság 5,4 %-át teszik ki (256. térkép). Számuk legnagyobb Subotica (32,6 ezer = 21,1 %), Sombor (15,2 ezer = 15,4 %) és Novi Sad körzetében (12,7 ezer = 4,9 %).

Magyarországon (1990) 13,6 ezer horvát él (0,1 %), Ausztriában (1981) 26,1 ezer, közülük 18,8 ezer (7,0 %) Burgenland tartományban.


 

 
 
  <<| előző térkép

13. A szlovén nemzet Köztes-Európában, 1910

>>| következő térkép

15. A szerb nemzet Köztes-Európában, 1897/1910

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék