EMA » térképek » Köztes-Európa »
15. A szerb nemzet Köztes-Európában, 1897/1910
 
   
A törökkori migrációk (172a. térkép) után a XX. század elején (a crnagorácokkal) 5.186,8 ezer fős szerb nemzet 53,6 %-a (2.778,7 ezer) a prekumanovói (Balkán-háborúk előtti) Szerbiában él, a lakosság 95,4 %-át adva. A 16 kerületből (1900) 12-ben (Podrina, Valjevo, Smederevo, Morava, Kragujevac, Rudnik, Uzice, Cacak, Krusevac, Nis, Pirot, Vranje) 90 % fölötti homogén etnikumot alkot. Három kerületben (Belgrád, Pozarevac, Timok) aránya 66-90 % közötti, Krajinában a lakosság relatív többségét teszi ki - a Belgrádit (5,3 ezer német, 4,6 ezer cigány, 3,7 ezer zsidó, 1,3 ezer magyar, 0,6 ezer román) leszámítva mindenütt elsősorban a román kisebbség miatt (17. térkép).

A szerb nemzet 39,6 %-a (2.051,8 ezer) az Osztrák-Magyar Monarchiában található, a lakosság 4,0 %-át adva (76. térkép). Bosznia-Hercegovinában 840,3 ezer szerb él (a lakosság 43,5 %-a), a hat kerületből többségként Banja Lukában 58,5 %-al (232,3 ezer), Tuzlában 43,1 %-al (183,2 ezer) és Bihacban 54,8 %-al (125,5 ezer). Dalmáciában 105 ezer szerb található (17,2 %), elsősorban Knin-Benkovac-Sebenico körzetében. Horvát-Szlavóniában 645,4 ezer szerb él (24,2 %), többségként a Szerémségben 44,8 %-al (176,8 ezer). A magyarországi szerbek (461,1 ezer = 2,5 %) a Bácskában, a Bánátban és Baranyában találhatók (181, 184, 256. térkép).

A Török Birodalmon belüli Macedóniában, főként a Skopje központú Koszovói vilajetben élhet mintegy 150 ezer szerb. A 201,0 ezer montenegrói crnagorác mellett Romániában 4,0 ezer, Bulgáriában 1,3 ezer szerb él.


15a) A szerb nemzet Köztes-Európában, 1981

Az 1981 körüli népszámlálások (253, 254. térkép) szerint - a crnagorácokkal - 8.761,3 ezer fős szerb nemzet 68,0 %-a (6.329,8 ezer) Szerbiában található: a szűk Szerbia lakosságának túlnyomó többségét alkotja, a Vajdaságban (256. térkép) 56,6 %-ot (1.150,7 ezer), Koszovóban (257. térkép) 14,9 %-ot (236,7 ezer). Bosznia-Hercegovinában 1.334,8 ezer szerb él (32,4 %), legnagyobb tömbben a Szarajevói (132,6 ezer = 29,6 %), Banja-lukai (93,4 ezer = 50,9 %), Bijeljinai (56 ezer = 60,4 %) és Prijedori körzetben (45,3 ezer = 41,6 %-os többség). Az 541,3 ezer horvátországi szerb a lakosság 11,8 %-át teszi ki, legnagyobb számban az Eszéki (132,3 ezer = 15,3 %), a Spliti (104 ezer = 11,8 %) - ezen belül a Knini (34,5 ezer = 78,9 %) -, a Sisaki (69,4 ezer = 34,8 %) körzetben és Zágráb városában (39,9 ezer = 5,2 %). Montenegróban él 419,9 ezer szerb/crnagorác (71,9 %), Macedóniában 48,6 ezer (2,5 %) - közel fele Skopjéban (21,5 ezer = 4,2 %) -, Szlovéniában 45,4 ezer (2,4 %).

A korabeli Jugoszlávián kívül Romániában található 38,3 ezer szerb ("szerbhorvát"), túlnyomórészt Temes (19,9 ezer = 2,9 %) és Krassó-Szörény megyékben (14,5 ezer = 3,7 %). Magyarországon (1990) 2,9 ezer szerb él szétszórva.


 

 
 
  <<| előző térkép

14. A horvát nemzet Köztes-Európában, 1910

>>| következő térkép

16. Az albán nemzet az európai Törökországban, 1880

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék