EMA » térképek » Köztes-Európa »
207. A Sikorski-Benes konföderációs terv, 1942
 
   
A londoni lengyel emigráns kormány miniszterelnöke, W. Sikorski tábornok javasolja a csehszlovák emigráns kormány miniszterelnökének, E. Benesnek egy köztes-európai államszövetség létrehozását a háború után (előzményét ld. 127. térkép). Benes szerint a konföderáció tengelye a csehszlovák-lengyel szövetség. A második lépcső államszövetségének közép-európai szárnyát a Magyarországgal és Ausztriával kiegészített csehszlovák-lengyel tengely (1942. jan. 19-én együttműködési szándéknyilatkozatuk születik), a balkánit a Romániával és Bulgáriával kiegészített jugoszláv-görög tengely alkotja (1942. jan. 15-én együttműködési szándéknyilatkozatuk születik).

Az 1942. jan. 23-i lengyel-csehszlovák előzetes konföderációs megállapodás során Kazimierz Sosnkowski lengyel tábornok irányításával konföderációs bizottságot hoznak létre. A 14 pontból álló londoni szerződés értelmében az Atlanti Charta elveire alapozva jön létre a Németország és a Szovjetunió közötti kisnemzeti régió laza és elsősorban gazdasági jellegű államszövetsége, egyesített főparancsnoksággal, közös külügyekkel, vámunióval és közös piaccal. Ebbe beletartozik mindegyik állam, azaz Benes elképzelésén túl északon Finnország (amely nem kapja vissza az 1940-es moszkvai békében elvesztett területeit), Észtország, Lettország, Litvánia, délen Albánia is (Ausztria viszont nem tagja). Lengyelország megtartja az 1921-es rigai béke keleti határait, nyugaton Németország rovására az Oderáig terjeszkedik. Csehszlovákia megtartja Kárpátalját, Románia Besszarábiát, Bulgária a Romániától 1940-ben elcsatolt dél-dobrudzsai négyszöget, Jugoszlávia megkapja Isztriát.

Sikorski 1942. szept. 24-én javasolja a konföderáció parlamentáris procedúrájának megindítását. A Szovjetunió 1942 januárjában (1941 júniusi határainak elismerése fejében) kész elfogadni a tervet, 1943-tól azonban már ellenzi egy nyugatbarát államszövetség létrejöttét határainál. A lengyel-szovjet viszonyt 1942-től megrontja a lengyel tisztikar 1940-es katyni lemészárlása, a lengyel emigráns kormánnyal a Szovjetunió 1943. ápr. 25-én megszakítja a diplomáciai kapcsolatot. Július 16-án a szovjet fél vétót emel a konföderációs terv ellen a csehszlovák emigráns kormánynál, amellyel aztán december 12-én a konföderációs tervet végképp kizáró barátsági szerződést köt.


207a) Benes kompenzációs javaslata, 1942

A müncheni egyezmény semmissé nyilvánításának elhúzódása láttán Benes tervbe veszi a németek kitelepítését a Szudéták egyrészéről, a fennmaradó német többségű területen csehszlovák autonóm tartomány létrehozásával: 1942. ápr. 8-án javasolja az angol kormánynak, hogy a szudétanémetek kitelepítése fejében néhány tisztán németlakta határkiszögellést engedjenek át Németországnak.


 

 
 
  <<| előző térkép

206. A "litván sáv" problémája, 1939-1941

>>| következő térkép

208. A finn-szovjetorosz háború, 1939-1940

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék