EMA » térképek » Köztes-Európa »
212. Az Adriai Tengermellék a II. világháborúban
 
   
Ez a térkép - jóllehet a Német Birodalom területének újabb növekedését jelzi - már a hadiszerencse 1942 őszén történő megfordulásának következményeit mutatja be, és előrevetíti Németország végső összeomlását (214. térkép).

Németország és Olaszország már az 1941-es Balkán-hadjárat után felosztja a jugoszláv Szlovéniát, s eszerint a déli részt Olaszország kapja (211. térkép).

Megtorlásként az 1943. szept. 8-i olasz kapitulációra 9-én Hitler visszaadja Pavelic Horvátországának a teljes dalmát tengerpartot. Ugyanekkor - Mussolini Salói Köztársaságának későbbi tiltakozása ellenére - szeptember 8-án (az Innsbruckból irányított) Alpenvorland Katonai Övezet néven "katonailag" Németországhoz csatolja a teljes Tirolt, együtt Felső-Adigével és Trentinoval.

A fentiek mellett hozzácsatolják a régi Bellunói tartományt is (amely 1915 óta Olaszország része, és a fasiszta kormányzat 1922-ben hozzákapcsolja d'Ampezzo és Livinallongo/Buchenstein/Fodom völgyeit is). Az annexiót decemberben erősítik meg (ld. még 202. térkép).

Németország 1943. okt. 10-én (a Klagenfurtból, majd Laibachból, végül Triesztből irányított) Adriai Tengermellék Katonai Övezet néven annektálja az olasz Gorizia, Trieszt, Pula, valamint Fiume és Ljubljana tartományokat.

Ezek a német szemszögből nézve ideiglenes jellegű változások (a jugoszláviai Bánátban vagy a trákiai Marica-övezetben lezajlottakhoz hasonló "katonai" annexiók) eredményeként Németország tulajdonképpen restaurálja - Bellunóval kiegészítve - a Német Szövetség 1815-ös határait (48. térkép).

Egy Londonban kiadott térkép szerint 1944. júl. 1-én az Adriai Tengermellék kiterjed Udine tartományra is, így közvetlen kapcsolatba kerül - a friauliak és Olaszország elkülönítésének vágyával - Alpenvorlanddal.

Az 1939. jún. 23-i Hitler-Mussolini egyezmény értelmében a dél-tiroliak és a kanaltali németek szabadon választhatnak a helybenmaradás vagy a birodalom területére (gyakorlatilag Ausztriába) kárpótlás mellett történő áttelepülés között. A népszavazás alkalmával a tiroliak 84 %-a az utóbbi mellett dönt, Kanaltalban pedig mind a 6,5 ezer német, valamint 1,7 ezer szlovén "a birodalomra szavaz" és áttelepül Németországba.

A világháború megindulásakor a még nem hadviselő Olaszország késlelteti a kivándorlást (mivel ez Németországban újabb fiatalok mozgósítására adna lehetőséget), ennek ellenére mintegy 70 ezren lépik át a Brenner-hágót. Az egyezmény nem érvényes a szorosabban vett Trentino német szigeteire, ám végül az ottani lakosság is kivándorol - ezúttal kártérítés nélkül - a Cseh-Morva Protektorátusba.

Miután 1943-ban Németország megszerzi és kiegészíti a területet, a kivándorlást végleg leállítják (a németek hazatelepítéséről ld. 217b. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

211. Jugoszlávia felosztása, 1941

>>| következő térkép

213. Nagyszerb területi célok, 1941

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék