EMA » térképek » Köztes-Európa »
216. Német területi célok, 1941
 
   
A Szovjetunió elleni támadás 1941. jún. 7-én rögzített - az I. világháborús terveknél (113. térkép) nagyszabásúbb - célja a Baltikum, Galícia, Krím és a Volga-vidék annektálása; annak biztosítása, hogy az Uraltól nyugatra többé ne állhasson fenn Németországot veszélyeztető hatalom; a megszállt területek erőforrásainak a háború szolgálatába állítása. A térkép a részben megvalósult, részben tervezett német hódítást és berendezkedést ábrázolja 1941 vége táján.

A Nagygermán Birodalmat (a finn Kelet-Karéliát és a román Besszarábiát kivéve) kiterjesztik a Moszkvai, Keleti, Ukrajnai (élelmiszer- és nyersanyagbázis) és Kaukázusi Birodalmi Főbiztosságra osztott európai Oroszországra. Nincs szó sem orosz, sem más államiságról. Az annektált területek egyrészét (Cseh-Morva Protektorátus, Főkormányzóság) részleges kitelepítés mellett asszimilálják, másutt (Ostland, Fehéroroszország/Fehér-Ruténia, Ukrajna, Gotenland/Krim) a lakosság kitelepítése után nagyarányú telepesprogramot terveznek. A Protektorátus 3,7 millió, a Főkormányzóság 10 millió, Fehéroroszország 3,7 millió, Ukrajna 21 millió lakosát szándékozzák az Uralon túlra telepíteni.


216a) A Szovjetunió felosztásának német terve, 1941

1 Németország, 1941

2 annektálva, illetve közvetlen német ellenőrzés alatt

3 szoros német ellenőrzés alatt álló független államok

4 orosz nemzeti terület

5 a keleti területek német közigazgatási központja


A. Rosenberg náci vezető az orosz hadjárat küszöbén (1941 április) körvonalazza a Szovjetunió felosztásának tervét. Eszerint a Balti- és a Fekete-tengertől elzárt Moszkovia orosz nemzetállamát egy sor Leningrádból igazgatott formálisan független országgal (német protektorátussal) veszik körül: Nagy-Finnország, Baltikum (ahová Anglia legyőzése után az "északi faj" képviselőiként angolokat, hollandokat, skandinávokat telepítenek), Nagy-Belorusszia, a "fekete-tengeri szövetséget" alkotó Nagy-Ukrajna és Nagy-Kaukázia, Turkesztán, Ural, Szibéria. A keleti német határok mentén annektált vagy közvetlenül Berlinből igazgatott sávot alakítanak ki a megcsonkított Lengyelországból, Besszarábiából, a Krimből és Batumi körzetéből.


216b) Renner "szép új világa", 1942

G. T. Renner 1942-ben teszi közzé Európa kilenc nagy államalakulatból álló térképét. Megfontolásának alapja az "életképtelen" kis államok felszámolása és "életképes" nagy egységek létrehozása, a béke és stabilitás feltételeként a területek és erőforrások nagyjából egyenlő elosztása, továbbá az etnikai elv figyelembevétele a nacionalizmus uralkodó eszmeáramlatának megfelelően.


 

 
 
  <<| előző térkép

215. Szovjet-német határ és frontvonal, 1939-1945

>>| következő térkép

217. A német "új rend" Európában, 1942

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék