EMA » térképek » Köztes-Európa »
23. Németek a Visztulai Kormányzóságokban, 1897
 
   
Az Orosz Birodalom német etnikumának közel negyede (23,7 %) él Orosz-Lengyelországban (ld. még 9. térkép).

Az 1897-es első oroszországi népszámlálás szerint a Visztulai Kormányzóságok (azaz a Lengyel Királyság) 9.401,0 ezer lakosából 407,3 ezer német, ami a lakosság 4,3 %-a. A Suwalki kormányzóságnak az I. világháború után Litvániának juttatott és a térképen ezért üresen hagyott északi fele nélkül számuk 379,3 ezer (160, 206. térkép).

Kormányzósági bontásban a legtöbb német Piotrkówban él, ahol számuk 148,8 ezer, arányuk a lakosságban 10,6 %. Elsősorban a Lódzi (22,5 %), Brzezini (14,3 %) és Laski járásban (12,3 %) tömörülnek.

Nagyságát tekintve második helyen a Varsói kormányzóság áll 77,2 ezer némettel, ami a lakosság 4,0 %-át teszi ki. Jelentősebb arányban a Gostyni (13,4 %) és a Niesawai járásban (10,2 %) találhatók meg. Magában Varsóban a németek száma 11,3 ezer (1,7 %).

Jelentős német kisebbség található a Kaliszi kormányzóságban (61,5 ezer = 7,3 %), ezen belül a nyugati Slupca (13,7 %) és Konin járásban (10,3 %).

Ugyancsak viszonylag jelentős számú német él a Plocki kormányzóságban (35,9 ezer = 6,5 %), ezen belül arányuk jelentősebb Lipno (18,9 %) és Rypin járásban (10,9 %).

Összességében az ország északnyugati vidékén élnek jelentősebb számban németek.

A déli Kielcei kormányzóságban (2,4 ezer), az északkeleti Lomzában (4,7 ezer) a németek aránya egy százalék alatt marad, Radomban (8,8 ezer) és Siedlcében (11,6 ezer) pedig alig haladja meg az egy százalékot.

Kivétel az összességében nem túl nagy német etnikumú (26,0 ezer = 2,2 %) Lublini kormányzóság Chelmi járása, ahol a 17,5 ezres német kisebbség a lakosság 12,7 %-át teszi ki, ami a tíz kerületből álló kormányzóság német etnikumának több mint kétharmada (a lengyel közegben sajátos Chelmi kormányzóságról ld. 35b. térkép).

A teljes Suvalki kormányzóság lakosságának 5,2 %-a (30,5 ezer) német.

A lengyelországi németek 90,1 %-a luteránus, 7,1 %-a pedig római katolikus.

Német számítások szerint az orosz-lengyelországi német kisebbség száma a XX. század elején rendkívül gyorsan nő, s az I. világháború küszöbére eléri a 720,0 ezer főt, ami a lakosság 5,5 %-a (az Orosz Birodalom egész német etnikuma pedig az 1897-es 1.719,5 ezerről 2.416,3 ezerre nő a világháború küszöbéig).

Az 1921-es lengyel népszámlálás azután már csak 168,1 ezer németet mutat ki ugyanezen a területen, a II. világháborút követő kényszermigráció és a verifikálás pedig lényegében felszámolja a "Kongresszusi Lengyelország" német etnikumát.


 

 
 
  <<| előző térkép

22. Németek a Baltikumban, 1897

>>| következő térkép

24. A Volgai Német Köztársaság, 1918-1941

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék