EMA » térképek » Köztes-Európa »
236. A finn nemzetállam a II. világháború után
 
   
Finnország 1944. szept. 4-én még Németországgal köt szövetségi szerződést, 19-én viszont már megkötik a finn-szovjet fegyverszünetet (amit az 1947. febr. 10-i párizsi béke szentesít). Ennek értelmében a szovjet fél Hanko helyett Porkkalát kapja meg hadibázisként 50 évre, a demilitarizált Aland-szigetek finn kézen maradnak (bár felmerül átengedésük a Szovjetuniónak a bázisok és határkorrekciók fejében), szovjet kézre kerül a Petsamoi korridor a nikkelbányákkal és a Jäniskoski-vízierőművel. Az (1939-hez viszonyítva) összesen 45,6 ezer km2 (félmillió lakossal) elcsatolása után az ország területe 338,1 ezer km2 lesz.

Az 1948. ápr. 6-i finn-szovjet barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés szovjetbarát semlegességet rögzít ("finnlandizálás").


236a) Finn területi célok a II. világháborúban

1 országhatár, 1939

2 finn és német csapatok legmélyebb előrenyomulása

3 országhatár, 1947

4 finn-német hadvezetési elhatárolás, 1941


Az 1940-ben német függésbe kerülő Finnország a német hadrendbe történő betagozódás nélkül kapcsolódik be a Szovjetunió elleni 1941-es támadásba: Sorokka/Belomorszk magasságától északra német, attól délre finn hadvezetés érvényesül. A Szovjetunió felosztásának német terve (216. térkép) keretében egész Karéliát Finnországnak ígérik.

Sztálingrád után a finn kormány a háborúból való kilépés mellett dönt, az USA közvetítette szovjet feltételeket (1940-es határok) azonban az 1939-es határok alapján állva 1943 áprilisában elutasítja.

A finn területszerzés sorsa a leningrádi front (215a. térkép) függvénye. A szovjet hadsereg 1944. jún. 9-én indít támadást a Földszoroson (elfoglalva Viborgot) és a Szvir mentén (elfoglalva Petrozavodszkot), s eljut a finn-szovjet határig. A petsamoi nikkelbányákat megtartani próbáló németek ellentámadása során összecsapásokra kerül sor az őket a fegyverszünet értelmében lefegyverezni szándékozó finn csapatokkal. A beavatkozó szovjetek Petsamot elfoglalva október 7-én elérik a norvég határt.


236b) Hanko és Porkkala

Az 1941-es Szovjetunió elleni német támadás keretében a finn csapatok visszafoglalják Hankot. A fegyverszüneti tárgyalások során a Szovjetunió Hanko helyett a Petsamoi korridort igényli, támaszpontként pedig a Helsinkihez közelebbi Porkkala félszigetét. Az 1945. okt. 26-i szerződésben 50 évre bérbevett Porkkalát az 1948-as barátsági és kölcsönös segítségnyújtási szerződés 1955. szept. 20-i meghosszabbításakor adja vissza Finnországnak.


 

 
 
  <<| előző térkép

235. A németek kitelepítése Köztes-Európából, 1945-1952

>>| következő térkép

237. A finn nemzet Finnországban, 1989

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék