EMA » térképek » Köztes-Európa »
31. Cigányok Köztes-Európában, 1930
 
   
A cigányok a két világháború közötti népszámlálási statisztikákban rendkívül hiányosan, illetve "mértéktartóan" szerepelnek, mivel perifériára szorult, részben nomád életmódjuk miatt nehezen elérhetők, mert többségük rendszerint felveszi a befogadó állam nyelvét, illetve többségi vallását, mert csak az országok egyrészében tekintik nemzetiségnek, és minden bizonnyal hozzájárulnak statisztikaszépítési megfontolások is. Ezért itt különösen eltérnek egymástól a hivatalos népszámlálási és a tudományosan becsült adatok. Az alábbi adatokat a hivatalos statisztikák és becslések összevetésével alakítottuk ki.

A két világháború között az 1.047,4 ezer európai cigány 85,0 %-a Köztes-Európa (térképen ábrázolt) középső és déli részén található: Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában, Jugoszláviában, Magyarországon, valamint a Szovjetunió déli vidékein. Mindenütt rendkívül szétszórva, vidéken élnek, koncentrációjuk alacsony, nagyságrendjüket tekintve a lakosság 1-2 %-át teszi ki.

Romániában 1920-ban 133,0 ezer, 1930-ban 262,5 ezer (1,5 %) cigány él, a II. világháború küszöbén becslések számukat kb. 300,0 ezerre teszik. A Szovjetunióban 150,0 ezer a cigányok száma (az 1926-os népszámlálás szerint 61,2 ezer, becslések szerint a II. világháború küszöbén 200,0 ezer). Bulgáriában 120,0 ezer cigány él (az 1934-es népszámlálás szerint 80,5 ezer, a lakosság 1,3 %-a). Jugoszláviában az 1931-es népszámlálás szerint 70,4 ezer a cigányok száma (1939-ben 88,5 ezerre becsülik őket, ebből 60,0 ezer található Szerbiában, 28,5 ezer az autonóm Horvát bánságban).

Emellett kisebb számban megtalálhatók a többi országban is. Csehszlovákiában az 1921-es népszámlálás szerint 8,4 ezer cigány található (ebből 8,0 ezer Szlovákiában), 1930-ban 32,9 ezer, becslések szerint viszont egyedül Szlovákiában 100,0 ezer cigány él, 1939-ben pedig számukat 113,0 ezerre teszik (Szlovákia 100,0 ezer, Csehország 13,0 ezer). Magyarországon az 1920-as népszámlálás szerint a cigányok száma 7,0 ezer, az 1939-es becslések szerint viszont 100,0 ezer. A lengyel népszámlálási statisztika nem mutatja ki őket, becslések számukat 50,0 ezerre teszik - több elemzés szerint viszont Európa két legnagyobb cigány etnikuma már ekkor Lengyelországban és Spanyolországban található. Albániában az 1926-os etnikai becslés szerint számuk 11,5 ezer, Görögországban az 1928-as népszámlálás szerint 5,0 ezer. Lettországban 5,0 ezer, Litvániában és Észtországban 1-1 ezer cigány található.

Európa többi országai közül Spanyolországban az 1925-ös adatok szerint a cigányok száma 54,0 ezer, Franciaországban 40,0 ezer (de ez esetben a különösen tág határok között mozgó becslések 2,0 ezerről indulnak), Olaszországban 25,0 ezer. Számuk Németországban 26,6 ezer, Ausztriában 11,2 ezer. Egyéb kisebb országokban összesen 1,3 ezer cigány található.


 

 
 
  <<| előző térkép

30. Zsidók Ukrajnában és Belorussziában, 1970

>>| következő térkép

32. Cigányok Európában, 1980

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék