EMA » térképek » Köztes-Európa »
48. Európa politikai térképe, 1815
 
   
Az 1814 szept. 18-án Európa forradalom előtti alapokon történő újjárendezésére összeülő Bécsi Kongresszus célja a győztesek hatalmi törekvéseinek összehangolása és kivitelezése.

Az 1815. jún. 8-án aláírt záróokmány helyreállítja az öt nagyhatalom egyensúlyát. Franciaország megmarad 1792-es birtokaiban (a november 20-i második párizsi béke 1790-es határai mögé szorítja vissza), s kis ütközőállamok koszorúja izolálja. A Német-Római Birodalom, illetve a Rajnai Szövetség helyén létrehozzák a Német Szövetséget. A Varsói Nagyhercegséget felosztják. Itáliában az egyetlen független állam a Szárd Királyság lesz, északon a Habsburgok, délen a Bourbonok kerülnek újra hatalomra. Szeptember 26-án a pravoszláv Oroszország, a katolikus Ausztria és a protestáns Poroszország aláírja a Szent Szövetség alapokmányát. November 20-án Anglia, Ausztria, Oroszország és Poroszország négyhatalmi szövetséget köt.


48a) A Lengyel Királyság, 1815-1914

1 Lengyel Királyság, 1815

2 kormányzósági határok, 1866-ig

3 Chelmi kormányzóság, 1912

4 kormányzósági határok, 1866-tól


A Bécsi Kongresszuson a Varsói Nagyhercegséget (34d. térkép) felosztják. Nyugati részét (Poznani vajdaság és a Bydgoszczi vajdaság egyrésze) Poroszország kapja (Danzig Nyugat-Poroszországhoz kerül).

A maradék 128,5 ezer km2 terület 3.520,0 ezer (1820) - 75,0 % lengyel, 10,0 % zsidó, 7,5 % német, 5,0 % litván - lakossal alkotmányosságát megtartva Lengyel Királyság néven Oroszországhoz kerül (formailag perszonálunió révén).


48b) A Krakkói Köztársaság, 1815-1846

Az 1815. máj. 3-i kompromisszum értelmében a megszálló Oroszország, Poroszország és Ausztria protektorátusaként 1,2 ezer km2 területen 110 ezer lakossal (1818) létrehozzák Krakkó Szabad Várost. Az 1830-31-es lengyel felkelés után autonómiáját megnyirbálják, az 1846. febr. 22-i krakkói felkelés leverése után november 16-án Ausztria annektálja.


48c) A Jón Köztársaság, 1815-1864

Az 1815. nov. 20-i szerződéssel a szigetcsoport - amely 1797-ig Velencéhez, 1797-1799 között Hét Sziget Köztársaság néven Franciaországhoz tartozik, aztán köztársaságként orosz, majd 1807-től francia protektorátus, 1809-ben pedig Nagybritannia okkupálja - brit protektorátusként köztársaság marad. Területe 2,4 ezer km2, lakossága (1815) 200 ezer fő. Görögország 1864-ben annektálja.


 

 
 
  <<| előző térkép

47. Az orosz-svéd vetélkedés lezárulása, 1700-1809

>>| következő térkép

49. A Szent Szövetség Európája, 1815-1830

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2023
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék