EMA » térképek » Köztes-Európa »
61. A német egység dilemmája, 1815-1866
 
   
Az 1815-ös rendezés (48. térkép) a Német Szövetséget Habsburg-hegemónia alatt teremti meg. Az 1848-49-es forradalmak során elvetél a német egység megvalósítása forradalmi úton (55. térkép): 1849. ápr. 5-én Ausztria visszhívja képviselőit a frankfurti gyűlésből, IV. Frigyes Vilmos nem meri elfogadni a forradalomtól a koronát, és a visszautasítással egyidejűleg a nemzetgyűlést feloszlatja.

Utolsó dinasztikus kísérletként 1849 májusában létrejön az uniót a porosz király elnöklete alatt megvalósítani kívánó porosz, szász és hannoveri király szövetsége, amelyhez a német államok nagyrésze csatlakozik. Ausztria viszont egy centralizált, politikai egységét és különállását őrző Ausztriát kíván egészében beléptetni a Habsburg-vezetésű Szövetségbe (57. térkép). A döntőbírónak felkért I. Miklós a terveket (elsősorban a poroszt) elveti: az 1850 nov. 29-i olmützi porosz-osztrák szerződés a Szövetséget osztrák vezetés alatt restaurálja.

Az 1856-os párizsi békével (58. térkép) Oroszország mint a dinasztikus rendezés fő támasza kiszorul Európából. Európa nagyszabású átrendezésének ügyét Franciaország veszi kézbe: támogatja a román (59. térkép) és az olasz egységtörekvéseket (61. térkép), a független Lengyelország tervét (60. térkép). Anglia és Oroszország a francia hegemóniatörekvések ellensúlyaként elfogadja a porosz vezetésű Németország perspektíváját.

Az 1864-es német-dán háborúban a területgyarapítással jelentős sikert elkönyvelő Poroszország végképp kezdeményezőként lép fel a német egység kérdésében. Az 1864 okt. 30-i bécsi békében a Dániától elvett Schleswig, Holstein (valamint Lauenburg) osztrák-porosz kondominium lesz. A közös kormányzásból fakadó ellentétek feloldására a gasteini szerződésben (1865 augusztus) Ausztria a távoli Holsteint, Poroszország a szomszédos Schleswiget kapja (Lauenburggal).

A német kérdés porosz megoldása érdekében Bismarck és III. Napóleon 1865 októberében Biarritzban megállapodik Franciaország semlegességéről egy várható porosz-osztrák háború esetére, majd 1866. ápr. 8-án porosz-olasz szövetség születik az Ausztria elleni közös fellépésről. A német (porosz-osztrák) háború porosz hadüzenettel indul 1866. jún. 14-én. A Habsburgok által mozgósított Német Szövetség Poroszország kilépésével összeomlik. A háborúba szövetségi szerződése értelmében porosz oldalon bekapcsolódik Olaszország. Az osztrák csapatok az olasz fronton ugyan győznek, a poroszoktól azonban július 3-án Königgrätz mellett megsemmisítő vereséget szenvednek. A prágai porosz (augusztus 23.) és a bécsi olasz békében (október 3.) Ausztria Velencétől eltekintve területet ugyan nem veszít, viszont "önként" ki kell vonulnia a Német Szövetségből - bár csatlakozása Németországhoz (anschluss) sokáig nem kerül le végleg napirendről (129a, 197. térkép).

Az 1867-ben létrehozott Északnémet Szövetség gyakorlatilag a német nemzetállam létrejöttét jelenti (63. térkép).


 

 
 
  <<| előző térkép

60. Lengyel nemzeti mozgalom és felkelés, 1863-1864

>>| következő térkép

62. Az olasz egység megvalósulása, 1859-1870

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék