EMA » térképek » Köztes-Európa »
63. Az egységes Németország létrejötte, 1866-1871
 
   
Az 1866-os háborúval (61. térkép) Poroszország annektálja Holsteint, valamint az országot földrajzilag egyesítve a nyugati és keleti porosz területek között fekvő osztrák oldalon harcbaszállt államokat (Hannover, Hessen-Kassel, Nassau). A Majnától északra fekvő államokból (az általános választójogot bevezetve) 1867. ápr. 16-án porosz vezetéssel megalakul az Északnémet Szövetség. A Délnémet Szövetség államaival (Baden, Württemberg, Bajorország) kötött titkos védelmi szerződéseivel de facto megvalósul a német egység.

Az 1866-os rendezésből kisemmizett, izolált és provokált Franciaország 1870. júl. 19-én hadat üzen az Északnémet Szövetségnek, s Sedan mellett szeptember 1-én vereséget szenved. A győztes Poroszország vezetésével 1871. jan. 18-án Versailles-ban kikiáltják a Német Császárságot. A Versailles-ban aláírt (február 26.) és Frankfurtban véglegesített (május 10.) békében Franciaország átengedi Elzászt és Lotaringiát, továbbá öt milliárd frank hadisarcot fizet.


63a) Német vámszövetségek, 1818-1834

1 Német Szövetség

2 államhatár

3 Porosz Vámszövetség, 1818-1828

4 Középnémet Vámszövetség, 1828

5 Bajorország-Württemberg Vámszövetség, 1828

A Rajnai Tartomány és Vesztfália csatolása (1815) után a porosz tartományok között 1818-ban megszüntetik a vámhatárokat, az ország határainál egységes vámtarifát vezetnek be. Hessen-Darmstadt és Poroszország között 1828 elején létrejön a Porosz Vámszövetség (amelyhez 1831-ben Hessen-Kassel is csatlakozik, így megszűnik a két porosz terület közötti vámhatár). Bajorország és Württemberg illetve a kívül maradók külön vámszövetségeket kötnek.


63b) Német vámszövetségek, 1834-1888

1 Zollverein, 1834

2 csatlakozók, 1836-1842

3 csatlakozók, 1854

4 Új Zollverein (1867) keretében csatlakozó

5 csatlakozó, 1872

6 csatlakozó, 1888

7 Északnémet Szövetség, 1867

A közép- és délnémet államokkal történt megegyezés révén Poroszország 1833. márc. 23-án létrehozza a Német Kereskedelmi és Vámszövetséget (Zollverein), amely a kívül maradókat fokozatosan magába olvasztja. Az Északnémet Szövetség keretében (1867) létrejön az Új Német Vámszövetség (Új Zollverein), amely 1888-ra a Szövetség összes jogalanyát magába olvasztva megvalósítja az ország gazdasági egységét.


 

 
 
  <<| előző térkép

62. Az olasz egység megvalósulása, 1859-1870

>>| következő térkép

64. Az európai Törökország 1878 előtt

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék