EMA » térképek » Köztes-Európa »
80. Az Osztrák-Magyar Monarchia vallási viszonyai, 1910
 
   
A Monarchia 51.355,3 ezer (1910) lakosának 65,9 %-a (33.854,2 ezer) római katolikus, 10,6 %-a (5.450,5 ezer) görögkatolikus, 9,0 %-a (4.634,0 ezer) protestáns (református 5,1 % = 2.621,3 ezer, evangélikus 3,8 % = 1.938,3 ezer, unitárius 0,1 % = 74,3 ezer), 8,7 %-a görögkeleti (4.480,0 ezer), 4,4 %-a (2.258,0 ezer) izraelita és 1,2 %-a (612,1 ezer) muzulmán. Láthatóan élesen elkülönül az Osztrák Császárság a maga meggyőző római katolikus többségével egészen a Sanig (Magyarország hasonló nyugati részével), illetve a Magyar Királyság és Bosznia-Hercegovina a maguk vegyes vallási viszonyaival (ld. még 2, 149. térkép).

Római katolikus az Osztrák Császárság 28.570,8 ezer lakosából 78,9 % (görögkatolikus 12,0 %, izraelita 4,6 %, görögkeleti 2,3 %, evangélikus 2,1 %), a Magyar Királyság 20.886,5 ezer lakosából 52,1 % (görögkeleti 14,3 %, református 12,6 %, görögkatolikus 9,7 %, evangélikus 6,4 %, izraelita 4,5 %), Bosznia-Hercegovina 1.898,0 ezer lakosából 22,9 % (görögkeleti 43,5 %, muzulmán 32,3 %). Homogén római katolikus Kraina (99,7 %), Görz (99,5 %), Isztria és Tirol (99,1-99,1 %), Salzburg és Vorarlberg (98,5-98,5 %), a Bécs nélküli Alsó-Ausztria (98,1 %), Stájerország (98,0 %), Felső-Ausztria (97,3 %), Csehország (95,7 %), Morvaország (95,4 %), Trieszt (94,9 %) és Karintia (93,7 %). Túlnyomóan római katolikus Bécs 86,8 %-al (izraelita 8,6 % = 175,3 ezer), Szilézia 84,4 %-al (evangélikus 13,6 %) és Dalmácia 83,3 %-al (görögkeleti 16,3 %), a Magyar Királyságon belül pedig Horvátország 71,6 %-al (görögkeleti 24,9 %). Budapest 59,8 %-a római katolikus (izraelita 23,1 % = 203,4 ezer). A római katolikusok a lakosság viszonylagos többségét teszik ki Magyarországon 49,3 %-al (református 14,3 %, görögkeleti 12,8 %, görögkatolikus 11,0 %, evangélikus 7,1 %, izraelita 5,0 %), Galíciában 46,5 %-al (görögkatolikus 42,1 %, izraelita 10,9 %). A római katolikus vallás kisebbségben van Bosznia-Hercegovina mellett Bukovinában (12,4 %).

A görögkatolikusok 98,8 %-a Galíciában (62,0 %) és Magyarországon (36,8 %) él (2a. térkép) él; a görögkeletiek 52,1 %-a Magyarországon, 18,4 %-a Bosznia-Hercegovinában (a lakosság relatív többségét adva), 14,6 %-a Horvátországban, 12,2 %-a Bukovinában (a lakosság 68,5 %-át adva), 2,4 %-a Dalmáciában; a reformátusok 99,3 %-a Magyarországon; az izraeliták 79,9 %-a Magyarországon (41,3 % = 911,2 ezer) és Galíciában (38,6 % = 871,8 ezer), 7,8 %-uk (175,3 ezer) Bécsben, 4,6 %-uk (102,9 ezer) Bukovinában, 3,8 %-uk (85,8 ezer) Csehországban; az evangélikusok 67,4 %-a Magyarországon; a muzulmánok egésze Bosznia-Hercegovinában.

A Magyar Királyságban a római katolikusok 52,1 %-os arányán belül homogén egyvallású nemzet a szerb (99,4 % görögkeleti), a horvát (98,8 % római katolikus) és a rutén (98,1 % görögkeleti). Római katolikus a szlovákok 71,5 %-a (23,6 % evangélikus), a németek 67,3 %-a (21,1 % evangélikus, 10,0 % izraelita), a magyarok 58,9%-a (25,6 % református, 7,0 % izraelita).


 

 
 
  <<| előző térkép

79. Analfabéták Magyarországon, 1910

>>| következő térkép

81. Országgyűlési választás az Osztrák Császárságban,1911

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék