EMA » térképek » Köztes-Európa »
84. A Német Császárság keleti területeinek etnikai viszonyai, 1910
 
   
A 64.926,0 ezer lakosú Német Birodalom 92,0 %-a német. A 8,0 % kisebbségből 5,9 % a keleti porosz területeken élő lengyel (9. térkép). A 0,2 % szorbot/vendet kivéve anyanemzetükkel szomszédos határmenti koncentrált kisebbségekből elzászi 0,4 %, dán 0,3 %, litván és cseh-morva 0,2-0,2 %.

Posen tartomány (38,7 % német) Brombergi területén arányuk 50,0 % (legkisebb a Witkowói és Strelnói kerületben 16,7 ill. 19,9 %-al) - de Bromberg városának 82,3 %-a német -, a Poseniben (Nagy-Lengyelország történelmi tája) 32,2 % (legkisebb Kosten, Schroda, Adelnau és Gostyn kerületben 10,9, 12,7, 13,0 és 13,6 %-al). Posen a birodalom legkisebb arányú (42,1 %) német etnikumú nagyvárosa. Nyugat-Poroszország (65,1 %) Danzigi területén arányuk 72,2 % (legkisebb Pr. Stargrad és Karthaus kasub kerületeiben 26,4 illetve 27,8 %-al) - Danzig városában 97,0 % (politikai vetülete 125c. térkép) -, a Marienwerderin 59,6 % (arányuk legkisebb az Orosz-Lengyelországgal határos Löbaui kerületben 21,1 %-al). Felső-Szilézia (Szilézia tartomány Oppelni területe) 42,0 %-a német (Oppeln városában 82,0 %). Legkisebb arányban Ratibor (11,9 %), Pless (13,6 %), Lublinitz (17,5 %) és Rosenburg O.-S. (17,8 %) kerületben találhatók (politikai vetülete 125a. térkép). A határmenti Ratibori kerületben (Hultschin) 47,2 ezer (39,7 %), a Leobschütziben 6,3 ezer (7,6 %) cseh-morva él, a Felső-Szilézia, Szászország és Brandenburg határolta Lausitzban 114,9 ezer (12,8 %) szorb (85. térkép). Kelet-Poroszország (71,2 %) Mazuriát magában foglaló Allensteini területén arányuk 52,3 % (legalacsonyabb Ortelsburg, Johannisburg és Neidenburg kerületben 30,8, 33,4 ill. 37,4 %-al). Allenstein városának 90,7 %-a német (politikai vetülete 125b. térkép). Északkelet-Poroszország (Kis-Litvánia) hét kerületének (Memel, Heydekrug, Tilsit, Ragnit, Labiau, Niederung, Pillkallen) 448,1 ezer lakosából 25,6 % litván. Nagyrészük a Memelen túl (a későbbi Memel-vidéken) él, ahol a lakosság 49,0 %-át teszik ki (203. térkép).


84b) Németország vallási viszonyai, 1910

1 evangélikus

2 római katolikus

3 kevert

4 egyéb

5 országhatár

A Német Birodalom lakosságának 62,8 %-a evangélikus, főként a birodalom északi és keleti, illetve porosz területein (kivéve a római katolikus lengyel többségű részeket Felső-Sziléziában, Posenben és Nyugat-Poroszországban, valamint Ermland/Warmia területét). A lakosság 35,8 %-a római katolikus, főként az Ausztriával határos déli (Bajorország) és a Franciaországgal határos nyugati területeken. Az izraeliták száma (1890) 567,9 ezer (0,2 %).


 

 
 
  <<| előző térkép

83. Országgyűlési választás Horvát-Szlavóniában, 1911

>>| következő térkép

85. Lausitz és a szorbok a XI-XX. században

 
 
 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék