EMA » térképek » Köztes-Európa »
Névmutató
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
 
   
   Budapest

1. Köztes-Európa államalkotó nemzetei, 1910
1a) A modern európai államok magterületei
1b) Vallási határok Európában a XX. sz. elején

109. Európa politikai térképe, 1914
a) Politikai rendszerek Európában, 1914
b) Szövetségi rendszerek az I. világháború küszöbén

11. A szlovák nemzet Köztes-Európában, 1910
a) A szlovák nemzet Köztes-Európában, 1991

111. A Nagy Háború, 1914-1918
a) A háború fő hadszinterei
b) A központi hatalmak összeomlása 1918 őszén

113. Hadicélok az I. világháborúban
a) A pángermán terv, 1917

115. Hadműveletek a keleti fronton, 1914-1916
a) Harcok Kelet-Poroszországban, 1914
b) Harcok Galíciában, 1914
c) A gorlicei áttörés, 1915
d) A Bruszilov-offenzíva, 1916

116. Titkos szerződések az I. világháború alatt
a) Tervek Lengyelország restaurálására, 1914-1917

A német "új rend" Kelet-Európában, 1918
a) A bukaresti béke, 1918

12. A magyar nemzet Köztes-Európában, 1910
a) A magyar nemzet Köztes-Európában, 1980

120. Az Osztrák-Magyar Monarchia területszerzése, 1918
a) Hadmozdulatok Románia ellen, 1916

121. Az antant-közvélemény Európa átrendezéséről, 1914-1916
a) Szerb elképzelés, 1914
b) Orosz elképzelés, 1914
c) Angol elképzelés, 1916
d) Francia elképzelés, 1914

122. Az I. világháború várt területi következményei, 1915
a) Az antant győzelme esetén
b) A központi hatalmak győzelme esetén

125. A versailles-i német békeszerződés, 1919
a) A felső-sziléziai népszavazás, 1921
b) A kelet-poroszországi népszavazás, 1920
c) Danzig és a "lengyel korridor", 1920

127. Föderációs tervek az Osztrák-Magyar Monarchia átalakítására
a) A nagyhorvát trializmus, 1894-1912
b) A Wilson-bizottság terve, 1918
c) A. Popovici föderalista terve, 1906

128. Magyarország kantonizálásának terve, 1918

129. Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása, 1918-1920
a) Német-Ausztria, 1918-1919
b) A karintiai népszavazás, 1920
c) A tescheni kérdés, 1918-1920

131. Az 1917-es forradalom az európai Oroszországban
a) Az 1917-es orosz forradalom és Európa

136. A breszt-litovszki béke, 1918

137. Polgárháború és intervenció az európai Oroszországban, 1918-1920
a) A Szentpétervár elleni támadás, 1919

144. Népmozgások az I. világháború nyomán
a) Az orosz exodus

145. Európa politikai térképe az I. világháború után
a) Európai politikai rendszerek az 1920-as években
b) A világforradalom-koncepció bukása és az "egész-

150. A Versailles teremtette kisebbségek Köztes-Európában

151. Etnikailag homogén és kevert területek Köztes-Európában az I. világháború után

163. Csehszlovákia létrehozása az I. világháború után
a) Maximális cseh területi igények, 1918
b) Szlovenszko tervezett határai, 1914
c) A salgótarjáni döntés, 1923

167. A Magyar Tanácsköztársaság háborúja, 1919
a) Magyar-szovjetorosz katonai koordináció, 1919

168. A nyugat-magyarországi szláv korridor terve, 1919
a) A szláv korridor és Magyarország

169. A magyar nemzetállam az I. világháború után
a) Burgenland problémája, 1918-1921
b) A soproni népszavazás, 1921

171. A magyar nemzet Magyarországon, 1920

173. Az Ipeki patriarchátus, 1346-1766

197. A békés német expanzió, 1935-1939

198. Csehszlovákia felosztása, 1938-1939
a) Nagy-Felső-Szilézia, 1941

204. A II. világháború, 1939-1941
a) Köztes-Európa német-orosz felosztása, 1939
b) Európa 1941. június 22
c) Oroszország területi változása Európában,

207. A Sikorski-Benes konföderációs terv, 1942
a) Benes kompenzációs javaslata, 1942

21. Németek Köztes-Európában, 1897/1910
a) Németek Romániában, 1977

210. A Balkán-hadjárat, 1941
a) Albánia olasz megszállása, 1939

214. A II. világháború, 1941-1945
a) A német összeomlás, 1945

216. Német területi célok, 1941
b) Renner "szép új világa", 1942

224. Magyarország területi gyarapodása, 1938-1941
a) A délnémet ütközőállam terve, 1941

228. Antifasiszta ellenállás Európában, 1941-1945

229. Felszabadító harcok Köztes-Európában, 1941-1945
a) Szovjet partizánharc Leningrád körzetében, 1941-1942
b) Partizánharc Lengyelországban, 1941-1944
c) Románia átállása, 1944
d) Jugoszlávia felszabadítása, 1941-1945

232. Tervek a német kérdés megoldására, 1941-1946
a) J. Sztálin, 1941
b) F. Roosevelt, 1943
c) W. Churchill, 1943
d) F. Roosevelt, 1945
e) H. Morgenthau, 1946

233. Megszállási övezetek a II. világháború végén
a) Területi igények Németországgal szemben, 1945

244. Csehszlovákia helyreállítása a II. világháború után
a) Csehszlovákia megszállása, 1968

249. Kisebbségek Magyarországon, 1990
a) Javaslatok a román-magyar határra, 1946
b) A pozsonyi hídfő, 1947

251. Országgyűlési választás Magyarországon, 1945
a) Kommunista szavazatarány Magyarországon, 1945

270. Kommunista választási eredmények Köztes-Európában a II. világháború után
a) Szovjet csapatmozgások Magyarországon, 1956

273. A kettéosztott Európa a II. világháború után
a) Politikai rendszerek Európában a II. világháború után
b) Szovjet okkupáció a II. világháború után Köztes-Európában

28. Zsidó lakosság Köztes-Európa városaiban, 1897/1910
a) Zsidók aránya Köztes-Európa városi lakosságában 1897/1910

280. Köztes-Európa "függetlenségi forradalma", 1989-1990

281. Európa és Oroszország határának változása, 1648-1991
a) Az európai inváziók határai Oroszországban

284. Nagyorosz elképzelés Köztes-Európa jövőjéről, 1993

285. A német "új rend" körvonalazódása Európában, 1993
a) Politikai rendszerek Európában, 1990
b) Ukrajna és az ukrán nemzet, 1970

286. A köztes-európai ütközőzóna, 1993

295. Parlamenti választás Magyarországon, 1990
a) A posztkommunista párt szavazataránya, 1990

3. Köztes-Európa történelmi tájai
a) A természetföldrajzi Köztes-Európa

31. Cigányok Köztes-Európában, 1930

312. Kommunista eredmények Köztes-Európa választásain, 1989-1991

317. Lengyelország területi változásai
a) A középkori Lengyelország

320. Csehország területi változásai
a) A középkori Csehország

322 Magyarország területi változásai

323. Románia területi változásai
a) Dacia provincia

33. Európa politikai térképe, 1763
a) Európai uralkodóházak a XVIII. sz. végén
b) A hétéves háború Európában, 1756-1763
c) Orosz terv Lengyelország "eltolására", 1745-1756

39. A napóleoni "új rend" Európában, 1812
a) A Danzigi Köztársaság, 1807-1814
b) Az Illír Tartományok, 1809-1814

41. A Török Birodalom területi veszteségei, 1683-1812

42. Az Osztrák Birodalom, 1763-1815

43. Az Osztrák Birodalom határőrvidéke
a) Betelepítés a XVIII. századi Magyarországon
b) Németek Magyarországon, 1800 körül

46. Az Orosz Birodalom európai hódításai, 1762-1815
a) Oroszország a Mediterráneumban, 1768-1806

48. Európa politikai térképe, 1815
a) A "Kongresszusi Lengyelország", 1815-1914
b) A Krakkói Köztársaság, 1815-1846
c) A Jón Köztársaság, 1815-1864

53. A keleti kérdés a XIX. században
a) Mohammed Ali birodalma, 1830 körül

55. Az 1848-1849-es európai forradalmak

56. A magyar szabadságharc leverése, 1849
a) Kossuth konföderációs terve, 1862

57. Magyarország katonai kormányzása, 1849-1860
a) A Szerb Vajdaság és Temesi Bánság, 1849-1860

61. A német egység dilemmája, 1815-1866

64. Az európai Törökország 1878 előtt

72. Európa a berlini kongresszus után, 1878
a) Bosznia-Hercegovina okkupációja, 1878
b) Európai vámszövetségek a XIX. században

74. Az Osztrák-Magyar Monarchia, 1867-1918
a) Fiume

75. Az Osztrák-Magyar Monarchia államalkotó nemzetei, 1910

76. Az Osztrák-Magyar Monarchia etnikai viszonyai, 1910

80. Az Osztrák-Magyar Monarchia vallási viszonyai, 1910

82. Országgyűlési választás Magyarországon, 1910
a) Választás Budapesten, 1910

96. Törökellenes nemzeti mozgalmak a Balkánon, 1908-1913
a) A balkáni államok területi aspirációi

 

KERESÉS

AZ ADATBÁZISRÓL

  :: a könyvről
  :: bibliográfia
  :: névmutató

MÁS ADATBÁZISOK

:: Köztes-Európa kronológia 1756-1997
:: Sebők László térképgyűjteménye
:: Helységnévváltozások Köztes-Európában
  

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék